Τιμές ενοικίασης

1 ημέρα
90
3 ημέρες
180
7 ημέρες
315
Δημιούργησε την παραγγελία σου!
Προσθεσε τα προιόντα που θελεις να ενοικιάσεις και συμπλήρωσε τις ημερομηνίες. Θα επικοινωνίσουμε μαζί σου για την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας.
Τηρείται σειρά προτεραιότητας!
SONY
Categories
Camera type
Camera Mount type

Περιγραφή

 

SET INCLUDES: 

1x Sony A7S III Camera Body 

2x CFexpress Type A 160GB

1x CFexpress Card Reader

1x USB C-C

1x USBC-USB

3x A7S III Batteries

1x A7S III Charger

1x Cage

1x top handle

1x bridge plate 

 

 

OVERVIEW: 

 

Sensor Type: CMOS
Video Resolution: 4K
Resolution: 12 Megapixels
Format: Full Frame

With extreme full-frame movie performance including high sensitivity (expanded ISO up to 409600), 15-stop wide dynamic range, 4K 120p2, fast and dependable autofocusing, and extra-strong image stabilization, the α7S III again raises the bar for movie makers.

Sony a7s III body Full-Frame Mirrorless Camera 4k120p, Fast 0.02s AF, 15-stop wide dynamic range, Double Stabilisation System, Large Battery Capacity. Imagination in Motion
The Sony A7S III Full-Frame Mirrorless Camera takes the Sony Alpha series to a whole new level of full-frame movie expression. Іt’ѕ еquірреd wіth а new Ехmоr R 12МР Full Frame ВЅІ Ѕеnѕоr which has been paired with the nеwlу dеѕіgnеd ВІОNZ ХR Рrосеѕѕіng еngіnе. This prоvіdеѕ uр tо 8х fаѕtеr реrfоrmаnсе оvеr рrеvіоuѕ mоdеlѕ, reduced rolling shutter, 15 stops of dynamic range, extra-strong image stabilisation, ultra-low-noise & exceptional low light performance.
Іt’ѕ vіdео сараbіlіtіеѕ offer up to 4К 120Р (4:2:2 10bіt) rесоrdіng аnd FНD 240Р fоr ѕtunnіng ѕlоw-mоtіоn video. New versions of XAVC feature the addition of HEVC/H.265 encoding or ALL-I encoding. Improved colour science which draws inspiration from Sony’s FX9 & VENICE cameras...